PRIVĀTUMA POLITIKA

Spēkā no: 12.12.2022

PRIVĀTUMA UN SĪKDATŅU POLITIKA

SIA BAFO apņemas nodrošināt jūsu personas datu aizsardzību un privātumu saskaņā ar Eiropas Parlamenta un padomes 2016.gada 27.aprīļa Regulas 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula), ar šo Privātuma politiku un citām Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvo aktu prasībām personas datu apstrādes un privātuma jomā.

Ar šo Privātuma politiku SIA BAFO sniedz jums informāciju par tās veiktās personas datu apstrādes principiem, veidiem, nolūkiem, apjomiem, nosacījumiem un termiņiem, kā arī par jūsu tiesībām saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi.

1. Personas datu pārzinis un apstrādātājs

1.1. Personas datu pārzinis ir SIA BAFO, reģistrācijas Nr. 40003823816, juridiskā adrese: Audēju iela 14-3, Rīga, Latvija, LV-1010.

1.2. Personas datu apstrādātāji ir personas, kuras SIA BAFO vārdā un atbilstoši SIA BAFO norādījumiem apstrādā personas datus, un kuri ir apņēmušies ievērot normatīvo aktu prasības datu apstrādes jomā.

2. Apstrādē esošās klientu personas datu kategorijas un datu veidi

2.1.SIA BAFO apstrādātās klientu personas datu kategorijas atšķiras atkarībā no tā, kādu SIA BAFO pakalpojumu klients vēlas izmantot. SIA BAFO apstrādāto klientu personas datu kategorijas iedalāmas šādi:

2.1.1. SIA BAFO e-veikalā (www.thepowerofrowing.com) veiktā pirkuma izpildei un preces piegādei – SIA  BAFO var apstrādāt šādus klienta personas datus atkarībā no klienta izvēlētā preču piegādes veida: e-pasts, vārds, uzvārds; adrese, mobilā tālruņa numurs.

2.1.2. klienta personas datu apstrāde SIA BAFO jaunumu izsūtīšanai e-pastā un, SIA BAFO atbilstoši klienta sniegtās informācijas apjomam un mērķim var apstrādāt šādus klienta personas datus: e-pasts, tālruņa numurs.

3. Personas datu apstrādes nolūki

3.1. SIA BAFO iegūtos klientu personas datus apstrādā vienīgi saskaņā ar turpmāk minētajiem nolūkiem (mērķiem), ievērojot personas datu apstrādi regulējošo tiesību aktu prasības un atkarībā no klienta sniegto personas datu apjoma un piekrišanas sniegšanas konkrētajiem apstrādes nolūkiem.

3.2. SIA BAFO iegūtos klientu personas datus apstrādā šādiem konkrētiem nolūkiem:

3.2.1. adrese – SIA BAFO e-veikalā pasūtītās preces piegādei, ja klienta izvēlētajam piegādes veidam ir nepieciešams norādīt adresi, lai preci piegādātu klientam uz viņa norādīto adresi;

3.2.2. mobilā tālruņa numurs – preču pasūtījuma SIA BAFO e-veikalā noformēšanai un pircējām informācijas saņemšanai par SIA BAFO e-veikalā veikto pasūtīto preču piegādes vietu un laiku;

3.2.3. e-pasts – paziņojumu, kas nepieciešami SIA BAFO e-veikalā veiktā pasūtījuma, apmaksas un piegādes informācijas sniegšanai klientam un/vai jaunumu nosūtīšanai elektroniskā formā.

4. Personas datu apstrādes pamats un termiņš

4.1. SIA BAFO veiktā personas datu apstrāde var tikt veikta, vienīgi pamatojoties uz kādu no turpmāk minētajiem pamatiem:

4.1.1. Klienta piekrišana – klienta personīga, brīvi sniegta konkrēta un apzināta norāde, ka klients piekrīt viņa personas datu apstrādei. Klients, personīgi sniedzot savus personas datus, apstiprina savu piekrišanu viņa personas datu apstrādei.

4.1.2. Juridiska (likumiska) pienākuma izpilde – ja tas izriet no tiesību aktiem vai valsts institūciju izdotajiem administratīvajiem aktiem vai likumīgiem pieprasījumiem, SIA BAFO  ir tiesīgs no klienta saņemtos datus apstrādāt tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai izpildītu attiecīgā tiesību akta vai administratīvā akta prasības, vai, lai atbildētu uz oficiāliem valsts institūciju likumīgiem pieprasījumiem.

4.1.3. Leģitīmo interešu ievērošana – SIA BAFO ir tiesīgs apstrādāt klientu personas datus, lai nodrošinātu savu leģitīmo interešu ievērošanu un aizsardzību.

4.1.4. SIA BAFO apstrādā klientu sniegtos personas datus tik ilgi, kamēr ir spēkā klienta sniegtā piekrišana datu apstrādei, vai kamēr SIA BAFO ir nepieciešams aizsargāt savas leģitīmās intereses vai izpildīt tam uzliktos juridiskos pienākumus, un kamēr nav vēl sasniegts personas datu apstrādes mērķis.

5. Personas datu saņēmēji

5.1. SIA BAFO, apstrādājot klientu personas datus, ievēro stingru konfidencialitāti un nodrošina aizsardzību pret trešo personu nesankcionētas piekļuves iespējām personas datiem, personas datu netīšu nozaudēšanu vai iznīcināšanu. Esot likumīgam pamatam, SIA BAFO izņēmuma kārtā klientu personas datus var nodot arī šādām personām:

5.1.1. valsts pārvaldes iestādēm, tiesībsargājošām iestādēm, pēc šo institūciju likumīga pieprasījuma;

5.1.2. personām, kuras sniedz SIA BAFO pakalpojumus, piemēram, pakalpojumu sniedzēji, kas piegādā klientiem pasūtīto preci.

6. SIA BAFO sīkdatņu izmantošanas politika:

6.1. SIA BAFO mājaslapā tiek izmantotas sīkdatnes, kas saglabā informāciju par mājaslapas lietotāja veiktajām darbībām mājaslapā, piemēram, lietotāja izmantotā IP adrese, domēna nosaukums, izmantotais tīmekļa pārlūks un operētājsistēmas veids, mājaslapas apmeklējuma ilgums un mājaslapā meklētā informācija. Sīkdatņu saglabātie dati ir anonīmi.

6.2. Informācija, kas tiek savākta, izmantojot sīkdatnes, tiek nosūtīta arī Google, lai izveidotu e-veikala statistiskās atskaites. SIA BAFO izmanto rīku Google Analytics, kas palīdz analizēt to, kā apmeklētāji lieto mājaslapu.

6.3. Sīkdatnes ir ļoti mazi teksta faili, kas automātiski rodas mājaslapas apmeklējuma laikā un tiek saglabāti lietotāja izmantotajā datorā, planšetē vai viedtālrunī (ierīcē), tādējādi ļaujot individualizēt mājaslapas lietojamību katram konkrētajam mājaslapas lietotājam. Sīkdatnes lietotāja datorā tiek saglabātas lietotāja izvēlētajā apmērā, kuru var norādīt datora pārlūkprogrammas iestatījumos.

6.4.“Sesijas sīkdatnes” ir pagaidu faili, kas lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī saglabājas līdz brīdim, kamēr viņš pārtrauc mājaslapas apmeklējumu.

6.5. “Pastāvīgās sīkdatnes” ir faili, kas automātiski tiek saglabāti lietotāja datorā, planšetē vai viedtālrunī mājaslapas apmeklējuma laikā un paliek saglabāti ierīcē tik ilgi, kamēr lietotājs tos izdzēš vai atkarībā no lietotāja pārlūkprogrammas uzstādījumiem šādi faili tiek izdzēsti automātiski.

6.6. Kā var bloķēt sīkdatņu izmantošanuapmeklējot e-veikalu, klienti redz paziņojumu par sīkdatņu izmantošanu SIA BAFO interneta vietnē. Nospiežot “PIEKRĪTU” vai turpinot lietot www.thepowerofrowing.com  mājaslapu, klients apstiprina, ka piekrīt sīkdatņu izmantošanai, apmeklējot SIA BAFO e-veikalu. Tai pašā laikā ikvienam klientam ir iespēja kopumā kontrolēt un bloķēt sīkdatņu izmantošanu savā ierīcē un konkrētā pārlūkprogrammā, kā arī izdzēst saglabātās sīkdatnes jebkurā laikā, šim nolūkam izmantojot ierīces pārlūkprogrammas iestatījumus. Lūdzam ņemt vērā, ka attiecīgie uzstādījumi un/vai izmaiņas iestatījumos ir jāveic katrai ierīcei un pārlūkprogrammai atsevišķi.

6.7. Sīkdatņu lietošanas politikas izmaiņas - SIA BAFO informē, ka var veikt izmaiņas sīkdatņu izmantošanas politikā jebkurā brīdī pēc saviem ieskatiem. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas e-veikalā. SIA BAFO aicina jūs periodiski pārlasīt šo dokumentu, lai jūs būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar aktuālajām izmaiņām.

6.8. SIA BAFO izmanto sīkdatnes, tikai pamatojoties uz e-veikala apmeklētāju sniegtu nepārprotamu piekrišanu to izmantošanai. Šis nosacījums neattiecas uz tām sīkdatnēm, kuras nepieciešamas SIA BAFO mājaslapas netraucētai funkcionēšanai, bet kuras ilgstoši nesaglabā informāciju par lietotāja veiktajām darbībām e-veikalā.

7. Klienta tiesības saistībā ar SIA BAFO veikto personas datu apstrādi

7.1. Klientam ir tiesības izvēlēties, kādā apjomā un kādus datus sniegt SIA BAFO, kā arī atsaukt piekrišanu savu personas datu apstrādei pilnībā vai daļā, lūdzot SIA BAFO izbeigt visu klienta datu vai noteiktas daļas klienta datu apstrādi. Piekrišanas atsaukšana neietekmē līdz atsaukšanai veiktās klienta personas datu apstrādes tiesiskumu.

7.2. Izvēloties nesniegt personas datus kādā daļā vai arī atsaucot piekrišanu pilnībā vai kādā tās daļā (attiecībā uz konkrētiem, sniegtiem datiem), SIA BAFO nevarēs sniegt klientam tos pakalpojumus, kuru sniegšanai ir nepieciešami attiecīgie personas dati.

7.3. Ievērojot to, ka SIA BAFO ir nepieciešams nepārprotami identificēt klientu, kurš pilnībā vai daļēji atsauc piekrišanu personas datu apstrādei, atteikumu klients var nosūtīt SIA BAFO šādos veidos:

7.3.1. Nosūtot atsaukumu uz SIA BAFO e-pastu [email protected] no e-pasta, kuru klients norādīja veicot pirkumu SIA BAFO e-veikalā. Šādā gadījumā atsaukuma e-pastā klientam jānorāda vārds, uzvārds, kā arī apjoms, kādā piekrišana tiek atsaukta.

7.3.2. Nosūtot atsaukumu pa pastu uz SIA BAFO juridisko adresi: Audēju iela 14-3, Rīga, Latvija, LV-1010, norādot klienta vārdu, uzvārdu, kā arī apjomu, kādā piekrišana tiek atsaukta. Atsaukumam jābūt pašrocīgi parakstītam.

7.4. Klientam jebkurā brīdī ir tiesības iebilst pret SIA BAFO veikto personas datu apstrādi, kā arī prasīt SIA BAFO veikt noteiktas darbības saistībā ar klienta personas datiem, nosūtot pieprasījumu SIA BAFO kādā no veidiem, kas norādīts 7.3.1 un 7.3.2. punktā. Klients ir tiesīgs prasīt SIA BAFO:

7.4.1. izsniegt SIA BAFO rīcībā esošos personas datus par klientu;

7.4.2. labot, dzēst vai papildināt personas datus atbilstoši klienta norādēm, savu lūgumu pamatojot;

7.4.3. ierobežot (uz noteiktu laiku apturēt) noteikta veida vai visu klienta datu apstrādi;

7.5 Klientam ir tiesības iegūt no SIA BAFO informāciju par personas datu nodošanas trešajām personām faktu un par personām (fiziskām vai juridiskām) un/vai valsts institūcijām, kurām SIA BAFO ir sniedzis jebkādu informāciju saistībā ar konkrētā klienta personas datiem, izņemot gadījumus, ja šāda informācija sniegta, pamatojoties uz operatīvās darbības subjekta vai citas kompetentas institūcijas pieprasījumu kriminālprocesa ietvaros vai citos gadījumos, kad tiesību akti tieši liedz izpaust attiecīgo informāciju.

7.6. Domstarpību gadījumā saistībā ar SIA BAFO veikto personas datu apstrādi klientam ir tiesības iesniegt sūdzību uzraudzības iestādei – Datu valsts inspekcijai.

8. Privātuma politikas izmaiņas

8.1. SIA BAFO var veikt izmaiņas privātumu politikā jebkurā brīdī un pēc saviem ieskatiem, ja šādas izmaiņas atbilst normatīvo aktu prasībām personas datu aizsardzības jomā. Labojumi stājas spēkā pēc to publicēšanas www.thepowerofrowing.com. jūsu pienākums ir periodiski pārlasīt šo privātuma politiku, lai būtu pārliecināts, ka esat iepazinies ar izmaiņām.